Русиньскый словничок (тестовый режім)одучіти  -  odučiť
одученый  -  odučený
одучати  -  odúčať
одутый  -  ofúknutý
одутый  -  odutý
одути  -  ofúknuť
одути  -  oduť
одуряючій  -  omamný
одуряти  -  ohlupovať
одурїтый  -  ohlúpený
одурїти  -  ohlúpnuť
одурити  -  ohlúpiť
одуреный  -  ohlúpený
одуреный  -  odurený
одурёвати  -  ohlupovať
одумертый  -  odumretý
одумерти  -  odumrieť
одумерати  -  odumierať
одувати  -  ofukovať
одувати  -  odúvať
одтятый  -  odťatý
одтяти  -  odťať
одтяговати  -  odťahovať
одтягнути  -  odtiahnúť
одты  -  odtiaľ
одтучнити  -  odtučniť
одтучненый  -  odtučnený
одтучнёвати  -  odtučňovať
одтрубленый  -  odtrúbený
одтрубіти  -  odtrúbiť
одтрубеный  -  odtrúbený
одтрепати  -  odtrepať
одторгнутый  -  odtrhnutý
одторгнути  -  odtrhnúť
одторгати  -  odtrhať
одток  -  odtok
одтого  -  odtoho
одтогды  -  odvtedy
одтїсняти  -  odťesňovať
одтїснити  -  odtesniť


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.