Русиньскый словничок (тестовый режім)



alokovať  -  розложыти (алоковати)
alokovať  -  розмістити (алоковати)
alokovať  -  умістити (алоковати)
alokácia  -  алокація
alokácia  -  розложіня
alokácia  -  розміщіня
alokácia  -  уміщіня
Alojz  -  Алойз
alogizmus  -  алоґізм
alogizmus  -  нелоґічность
alogický  -  алоґічный
alobal  -  алобал
almužna  -  алмужна
almužna  -  милостыня
almanach  -  алманах
allegro  -  алеґро
allegretto  -  алеґретто
alkoholový  -  алкоголовый
alkoholizmus  -  алкоголізм
alkoholizmus  -  пиянство
alkoholizmus  -  пянство
alkoholik  -  алкоголік
alkoholik  -  коргель
alkoholik  -  ноторік
alkoholik  -  пияк
alkoholik  -  пияніця
alkoholik  -  пиячіна
alkoholik  -  пиячуга
alkoholik  -  пяніця
alkoholik  -  пячуга
alkoholický  -  алкоголічный
alkohol  -  алкогол
alkohol  -  шпірітус
alkaloid  -  алкалоід
alkalický  -  алкалічный
Aljaška  -  Аляшка
alimenty  -  аліменты
alimentárny  -  аліментарный
alimentačný  -  аліментачный
alimentácia  -  аліментація


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.