Русиньскый словничок (тестовый режім)alterovanie  -  черяна
alternovať  -  алтерновати
alternovanie  -  алтернація
alternovanie  -  алтернованя
alternovanie  -  зміна
alternovanie  -  черяна
alternátor  -  алтернатор
alternatívny  -  алтернатівный
alternatíva  -  алтернатіва
alternačný  -  алтерначный
alternácia  -  алтернація
alterácia  -  алтерація
alterácia  -  алтернація
alterácia  -  алтернованя
alterácia  -  зміна
alterácia  -  переміна
alterácia  -  черяна
altánok  -  алтанок
alt  -  алт
alt  -  высокый голос
alpinizmus  -  алпінізм
alpinista  -  алпініста
alpa  -  алпа
alopencia  -  алопенція
alokovať  -  алоковати
alokovať  -  розложыти (алоковати)
alokovať  -  розмістити (алоковати)
alokovať  -  умістити (алоковати)
alokácia  -  алокація
alokácia  -  розложіня
alokácia  -  розміщіня
alokácia  -  уміщіня
Alojz  -  Алойз
alogizmus  -  алоґізм
alogizmus  -  нелоґічность
alogický  -  алоґічный
alobal  -  алобал
almužna  -  алмужна
almužna  -  милостыня
almanach  -  алманах


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.