Русиньскый словничок (тестовый режім)ohrýzť  -  окусати
ohryzovať  -  окусовати
ohryzok  -  огрызок
ohryzený  -  огрызаный
ohryzený  -  огрызеный
ohryzený  -  окусаный
ohrýzať  -  огрызати
ohrubnúť  -  огрубнути
ohromujúci  -  чудесный
ohromný  -  велич
ohromný  -  огромный
ohromný  -  чудесный
ohromne  -  страшнї
ohromne  -  чудесно
ohromiť  -  угромити
ohromiť  -  удивити
ohromiť  -  шоковати
ohrnúť (zemiaky)  -  огребсти
ohŕnuť  -  огартати
ohrnúť  -  огорнути
ohŕňať (zemiaky)  -  огрїбати
ohŕňanie  -  огартаня
ohrievať  -  огрївати
ohrievanie  -  огрїваня
ohrievač  -  огрївач
ohriaty  -  огрїтый
ohriať  -  огрїти
ohrevný  -  огрївный
ohraničovať  -  огранічовати
ohraničiť  -  огранічіти
ohraničený  -  ограніченый
ohraničenie  -  огранічіня
ohradzovať  -  обгороджовати
ohradzovať  -  огороджовати
ohrádka v stajni  -  царок
ohrádka na uskladnenie zemiakov  -  царок
ohrádka (na dobytok, zemiaky)  -  царок
ohradiť  -  обгородити
ohradiť  -  огородити
ohradený  -  обгородженый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.