Русиньскый словничок (тестовый режім)polobotník  -  полоботник
polobotka  -  полоботка
polobosý  -  напівбосый
poloboh  -  напівбог
poloblúk  -  півоблук
polobiely  -  напівбілый
polo  -  напів
poľný  -  полёвый
poľný  -  польный
poľnohospodárstvo  -  сільске ґаздівство
poľnohospodárstvo  -  хлїборобство
poľnohospodársky  -  аґрарный
poľnohospodársky  -  земледїльскый
poľnohospodársky  -  сільскоґаздівскый
poľnohospodár  -  земледїлець
polnoc  -  північ
poľná kuchyňa  -  полёва кухня
poľná cesta  -  полёва драга
polmilióna  -  півміліона
polmetra  -  півметра
polmesiac  -  півмісяць
polliter  -  півлїтер
polkruh  -  півкруг
polkilometra  -  півкілометра
polkilo  -  півкіло
polízať  -  полизати
politológia  -  політолоґія
politizovať  -  політізовати
politika  -  політіка
politik  -  політік
politický  -  політічный
poliť  -  полити
poliť  -  половити
poliklinika  -  поліклініка
polihovať  -  полїговати
polievka zo sliviek  -  сливчанка
polievka  -  поливка
polievať  -  поливати
polievačka  -  поливачка
polietať  -  полїтати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.