Русиньскый словничок (тестовый режім)zadutý  -  задутый
zaduť  -  задути
zádušný  -  задушный
zadusiť  -  задусити
zadusený  -  задушеный
zadupkať  -  задупкати
zadunieť  -  задуднїти
zádumčivý  -  задумчівый
zadumaný  -  задуманый
záduch  -  дыхавичность
záduch  -  дыхавіця
zadubiť  -  задубити
zadubený človek  -  мумак
zadubený  -  задубеный
zadu  -  заду
zadržovaný  -  затримованый
zadržiavať  -  затримовати
zadržiavaný  -  затримованый
zadržať  -  затримати
zadržať  -  сперти
zadržaný  -  затриманый
zadrôtovať  -  задротовати
zadrieť  -  задерти
zadriemať  -  задримати
zadriemať  -  задрихмати
zadrhnúť sa (zaseknúť sa)  -  задерти ся (зашпрайцовати ся)
zadrhnúť sa (zaseknúť sa)  -  зашпрайцовати ся
zadrhnúť sa (zadusiť sa)  -  задусити ся
zadrhnúť sa  -  задусити ся
zadrapovať do niekoho  -  зарывати
zadrapovať  -  задраповати
zadovažovať  -  задоважовати
zadovážiť si  -  набыти собі
zadovážiť dostatok niečoho  -  настарчіти
zadovážiť  -  задоважыти
zadovážený  -  задоваженый
zadosťučinenie  -  сатісфакція
zadom  -  задом
zadok  -  гудзіця
zadok  -  гузіця


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.