Русиньскый словничок (тестовый режім)zapudený  -  запудженый
zaprotokolovať  -  запротоколовати
zaprotestovať  -  запротестовати
zaprosiť  -  запросити
zaprojektovať  -  запроєктовати
zaprogramovať  -  запроґрамовати
zaprisahať  -  заприсягати
zaprieť  -  запрїти
zapríčiniť  -  запричінити
zapríčiniť  -  запрічінити
zapríčinený  -  запричіненый
zapriať  -  зажелати
zapriahnutý  -  запряженый
zapriahnuť  -  запрягнути
zapriahnúť  -  запрячі
zapriahať  -  запрягати
zaprezentovať  -  запрезнетовати
zaprezentovaný  -  запрезентованый
zapretý  -  запрїтый
zapredávať  -  запродавати
zapredať  -  запродати
zapredaný  -  підплаченый
zapredanec  -  запроданець
zaprdieť  -  забздїти
zaprdený  -  забздїтый
zápražka  -  запражка
zapražiť  -  запражыти
zapražiť  -  засмажыти
zapražený  -  запраженый
zapražený  -  засмаженый
zapraženie  -  запражыня
zapraviť  -  заправити
zapravený  -  заправленый
zaprávať  -  заправляти
zaprašovať  -  позапорошовати
zapraskať  -  запраскати
zaprášiť  -  запорошыти
zaprášený  -  запорошеный
zaprášený  -  припорошеный
záprah  -  запряг


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.