Русиньскый словничок (тестовый режім)žuvajúci  -  жуваючій
žuvačka  -  жувачка
žuvací tabak  -  баґов
žutý  -  жутый
žuť  -  дзьвякати
žuť  -  жути
zušľachťovať  -  полїпшовати
zušľachťovanie  -  култівація
zušľachtiť  -  полїпшати
žúrovať  -  журовати
zúrodniť  -  зуроднити
zúrodniť  -  погноїти
žurnalistka  -  новинарька
žurnalistika  -  журналістіка
žurnalistický  -  журналістічный
žurnalista  -  журналіста
žurnalista  -  новинарь
žurnál  -  журнал
zúrivý  -  стеченый (чоловік)
zúrivosť  -  амок
zúrivosť  -  стек
zúrivosť  -  стеченость
zúriť  -  стїкати ся
zurčať  -  чурчаня
zurčanie  -  чурчаня
župan  -  жупан
župa  -  жупа
zunovať sa  -  зуновати ся
zunovať  -  зуновати
žumpa  -  жумпа
žulovitý  -  жуловитый
žula  -  жула
zukrajinizovať  -  зукраїнізовати
zúfalý  -  безвыходный
zúfalý  -  безнадїйный
zúfalstvo  -  безнадїй
zúfalstvo  -  безнадїя
zúfalstvo  -  розпач
zúfalo  -  безнадїйно
zúfalo  -  зуфало


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.