Русиньскый словничок (тестовый режім)protiepidemický  -  протиепідемічный
protifašistický  -  протифашістічный
protifeudálny  -  антіфеодалный
protihistorický  -  протоісторічный
protiinfarktový  -  протиінфарктовый
protijed  -  протиотрова
protiklad  -  протиклад
protikladný  -  протикладный
protikomunistický  -  протикомуністічный
protikrízový  -  протикрізовый
protiležiaci  -  протилежный
protilietadlový  -  протилетадловый
protiľudový  -  антінародный
protimaďarský  -  протимадярьскый
protimaterialistický  -  антіматеріалістічный
protimínový  -  протиміновый
protimonarchistický  -  антімонархічный
protimonopolný  -  протимонополный
protimorálny  -  антіморалный
protimoskovský  -  протимосковскый
protináboženský  -  антіреліґійный
protináboženský  -  протинабоженьскый
protináboženský  -  протиреліґійный
protinárodnostný  -  протинародностный
protinárodný  -  антінаціоналный
protinárodný  -  протинародный
protiplynový  -  протиґазовый
protiplynový  -  протипліновый
protipól  -  протипол
protipólny  -  антілоповый
protipovodňový  -  протиповоднёвый
protipožiarný  -  протипожарный
protiprávne  -  протиправно
protiprávny  -  протиправный
protiprírodný  -  протиприродный
protirakovinový  -  протираковиновый
protirečenie  -  протиходность
protirečenie  -  роспор
protirečiť  -  протиречіти
protirečivý  -  протиречівый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.