Русиньскый словничок (тестовый режім)rozália  -  розалія
rozbabrať  -  розбабрати
rozbahnený  -  розбагненый
rozbahnievať  -  розбагнївати
rozbahniť  -  розбагнити
rozbalený  -  розбаленый
rozbaliť  -  розбалити
rozbaliť  -  роспаковати
rozbaľovať  -  розбалёвати
rozbávaný  -  розбавляный
rozbavený  -  розбавленый
rozbaviť  -  розбавити
rozbavovať  -  розбавлёвати
rozbavovať  -  розбавляти
rozbečaný  -  розбечаный
rozbečať  -  розбечати
rozbeh  -  розбіг
rozbehať  -  розбігати
rozbehávať  -  розбіговати
rozbehavý  -  розбігавый
rozbehnúť  -  розбігнути
rozbehnutý  -  розбігнутый
rozbehovať  -  розбіговати
rozberaný  -  розбераный
rozberať  -  розберати
rozbesnený  -  стеченый (чоловік)
rozbesnieť  -  розбіснїти
rozbesnieť sa  -  стечі ся (чоловік)
rozbesniť  -  розбіснити
rozbesňovať  -  розбіснёвати
rozbiehať  -  розбігати
rozbíjať  -  розбивати
rozbíjať (vajíčka, orechy)  -  збивати
rozbíjať vajíčka  -  бити яйця
rozbiť  -  розбити
rozbiť (vajíčka, orechy)  -  збити
rozbiť niečo  -  загубити
rozbitý  -  розбитый
rozblátený  -  розболоченый
rozbolený  -  розболїтый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.