Русиньскый словничок (тестовый режім)čarodejnica  -  ворожылька
čarodejnica  -  ворожыля
čarodejnica  -  чаровніця
čarodejník  -  босорош
čarodejný  -  чародїйный
čarovanie  -  ворожкы
cárovanie  -  царёваня
čarovanie  -  чарованя
čarovať  -  бабонїти
čarovať  -  ворожыти
cárovať  -  царёвати
čarovať  -  чаровати
čarovať niekomu  -  порабляти
cárovná  -  царёвна
čarovný  -  чаровный
cársky  -  царьскый
cárstvo  -  царство
cartridge  -  картрідж
čary  -  ворожкы
čary  -  чары
čas  -  час
čaša  -  чаша
časenka  -  часенка
časiť sa  -  часити ся
čašník  -  келнер
čašník  -  чашник
časom  -  часом
časomiera  -  часоміра
časopis  -  часопис
časovanie  -  часованя
časovaný  -  часованый
časovať  -  часовати
časový  -  часовый
čašový  -  чашовый
časť  -  частина
časť  -  часть
časť dňa pred Štedrým večerom  -  Вілія
časť kolesa  -  багро
časť murovanej pece  -  кафлї
časť rímsy  -  одливка


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.