Русиньскый словничок (тестовый режім)čary  -  ворожкы
čary  -  чары
čas  -  час
čaša  -  чаша
časenka  -  часенка
časiť sa  -  часити ся
čašník  -  келнер
čašník  -  чашник
časom  -  часом
časomiera  -  часоміра
časopis  -  часопис
časovanie  -  часованя
časovaný  -  часованый
časovať  -  часовати
časový  -  часовый
čašový  -  чашовый
časť  -  частина
časť  -  часть
časť dňa pred Štedrým večerom  -  Вілія
časť kolesa  -  багро
časť murovanej pece  -  кафлї
časť rímsy  -  одливка
časť voza (železný kolík)  -  сворїнь
časté, problematické dýchanie  -  задых
častejšie  -  частїше
častica (partikula)  -  частка
často  -  часто
často cestovať  -  райзовати
často opakované slovko (zlozvyk)  -  присловко
častota  -  частота
častý  -  частый
čata  -  чата
čatár  -  чатарь
čau  -  чав
CD  -  ЦД
CD-mechanika  -  ЦД-механіка
cech  -  цех
Čech  -  Чех
cechmajster  -  цехмайстер
Čechy  -  Чехы


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.