Русиньскый словничок (тестовый режім)čistіť od vnútorností  -  потрошыти
cit  -  почутя
cit  -  чутя
citácia  -  цітація
citácia  -  цітованя
čítačka  -  чітачка
citačný  -  цітачный
čítajúci  -  чітаючій
čítanie  -  чітаня
čítanka  -  чітанка
čitáreň  -  чіталня
citát  -  цітата
čítať  -  чітати
čitateľ  -  чітатель
čitateľský  -  чітательскый
čítavý  -  чітавый
citeľný  -  евідентный
citeľný  -  очівісный
cítiaci  -  чуючій
cítiť  -  чути
cítiť sa (mať sa)  -  мати ся
citlivosť  -  чутливость
citlivý  -  чутливый
citoslovce  -  чутєслово
citovanie  -  цітованя
citovaný  -  цітованый
citovať  -  цітовати
citový  -  чутёвый
citrón  -  цітрон
citronáda  -  цітронада
citrónovník  -  цітроновник
citrónovožltý  -  цітроновожовтый
citrus  -  цітрус
citujúci  -  цітуючій
civieť  -  чумити
civil  -  цівіл
civilista  -  цівіліста
civilizácia  -  цівілізація
civilizačný  -  цівілізачный
civilizovaný  -  цівілізованый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.