Русиньскый словничок (тестовый режім)DAD  -  ТАД
dajak  -  даяк
dajaký  -  даякый
dajboh  -  дайбоже
dajkať  -  дайкати
dakedy  -  даколи
dakomu  -  дакому
ďakovať  -  дяковати
ďakovný  -  дяковный
dakto  -  дахто
daktorý  -  дакотрый
daktyl  -  дактіл
daktyloskopia  -  дактілоскопія
ďakujúci  -  дякуючій
dalajláma  -  далайлама
ďalej  -  дале
ďalej (niekomu za dverami)  -  слобідно
ďaleko  -  далеко
ďaleko (priestorovo)  -  далеч
ďalekohľad  -  далекогляд
ďalekohľad  -  кукер
ďalekonosný  -  далеконосный
ďalekopis  -  далекопис
ďalekosiahly  -  далекосяглый
ďalekozraký  -  далекозракый
ďaleký  -  далекый
ďaleký  -  обдалный
ďaleký (odľahlý)  -  одляглый
Dalmácia  -  Далмація
dalmátsky  -  далматьскый
ďalší  -  далшый
ďalší  -  наступный
ďalší  -  слїдуючій (далшый)
daltonizmus  -  далтонізм
dáma  -  дама
damašk  -  дамашк
Damokles  -  Дамокл
dámsky  -  дамскый
dámsky  -  женьскый (дамскый)
Dán  -  Дан


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.