Русиньскый словничок (тестовый режім)apelovať  -  апеловати
apelovať  -  звертати ся
apendix  -  апендікс
Apeniny  -  Апенины
apercepcia  -  аперцепція
apercepčný  -  аперцепчный
aperitív  -  аперітів
aperitívny  -  аперітівный
apetít  -  апетіт
apetít  -  жыр
apetít  -  смак (апетіт)
aplaudovať  -  аплавдовати
aplaudovať  -  ляпкати
aplaudujúci  -  аплавдуючій
aplaudujúci  -  ляпкаючій
aplauz  -  аплавз
aplauz  -  ляпканя
aplikácia  -  аплікація
aplikácia  -  аплікованя
aplikácia  -  заведжіня (аплікація)
aplikačný  -  аплікачный
aplikovať  -  апліковати
apo  -  отець
apodiktický  -  аподіктічный
apoféma  -  апофема
apokalypsa  -  апокаліпса
apokalypsa  -  конець світа
apokalyptický  -  апокаліптічный
apokryf  -  апокріф
apokryfický  -  апокріфічный
apokryfný  -  апокріфный
apoliticky  -  аполітічно
apolitický  -  аполітічный
apologetický  -  аполоґетічный
apologetika  -  аполоґетіка
apológia  -  аполоґія
Apolón  -  Аполон
Apónia  -  Апонїя
aportovať  -  апортовати
apoštol  -  апостол


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.