Русиньскый словничок (тестовый режім)autokar  -  автокар
autokemping  -  автокемпінґ
autokracia  -  автокрація
automapa  -  автомапа
automat  -  автомат
automatický  -  автоматічный
automatický  -  самочінный
automatizácia  -  автоматізація
automatizovane  -  автоматізовано
automatizovaný  -  автоматізованый
automatizovať  -  автоматізовати
automechanik  -  автомеханик
automobil  -  автомобіл
automobilizmus  -  автомобілізм
automobilka  -  автомобілка
automotoklub  -  автомотоклуб
autonehoda  -  автогаварія
autonómia  -  автономія
autonomista  -  автономіста
autonómnosť  -  автономность
autonómny  -  автономный
autoportrét  -  автопортрет
autor  -  автор
autor  -  творець
autor  -  творця
autoreferát  -  автореферат
autorita  -  авторіта
autoritatívny  -  авторітатівный
autoritný  -  авторітный
autorizácia  -  авторізація
autorizovaný  -  авторізованый
autorizovaný vynález  -  запатентованый вынаход
autorizovať  -  авторізовати
autorizovať  -  схвалёвати (авторізовати)
autorizovať  -  схвалити (авторізовати)
autorka  -  авторка
autorský  -  авторьскый
autorstvo  -  авторство
autosalón  -  автосалон
autostop  -  автостоп


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.