Русиньскый словничок (тестовый режім)bezpečnostná schránka  -  сейф
bezpečný  -  беспечный
bezplánovitý  -  бесплановый
bezplatne  -  безкоштовно
bezplatne  -  бесплатнї
bezplatne  -  задарьмо
bezplatný  -  безкоштовный
bezplatný  -  бесплатный
bezplatný  -  ґратісовый
bezplatný  -  задарьмо
bezpočet  -  досвіта
bezpodmienečne  -  безусловно
bezpodmienečne  -  катеґорічно
bezpodmienečný  -  безусловный
bezpodmienečný  -  катеґорічный
bezpodstatnosť  -  необґрунтованость
bezpodstatný  -  необґрунтованый
bezporuchový  -  безгаварійный
bezpracný  -  бес роботы
bezprašný  -  без курявы
bezprašný  -  без пороху
bezprávie  -  бесправность
bezprávie  -  бесправя
bezprávie  -  несправедливость
bezprávne  -  бесправно
bezprávne  -  незаконно
bezprávne  -  протизаконно
bezprávny  -  бесправный
bezprávny  -  незаконный
bezprávny  -  протизаконный
bezprecedentný  -  беспрецедентный
bezpredmetný  -  беспредметный
bezprekážkový  -  безбарьєровый
bezpríkladne  -  бесприкладно
bezpríkladný  -  бесприкладный
bezprostredne  -  беспосередно
bezprostredne  -  дірект
bezprostredne  -  просто
bezprostredný  -  беспосереднїй
bezprstý  -  беспалый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.