Русиньскый словничок (тестовый режім)chamraď  -  зволоч
chamtivec  -  ненажера
chamtivosť  -  ненажранство
chamtivý  -  ненажертый
chaos  -  крутанина
chaos  -  хаос
chaotický  -  хаотічный
chápadlo  -  хапатко
chápajúci  -  внимавый
chápajúci  -  розуміючій
chápanie  -  розуміня
chápať  -  збагати
chápať  -  розуміти
chápavý  -  внимавый
chápavý  -  ученливый
charakter  -  натура
charakter  -  характер
charakteristický  -  характерістічный
charakteristika  -  характерістіка
charakterizácia  -  характерізація
charakterizačný  -  характерізачный
charakterizovanie  -  охарактерізованя
charakterizovanie  -  характерізованя
charakterizovaný  -  характерізованый
charakterizovať  -  охарактерізовати
charakterizovať  -  характерізовати
charakterizujúci  -  характерізуючій
charakterný  -  характерный
charita  -  харіта
charitatívny  -  харітатівный
charizma  -  харізма
Charkov  -  Харків
charta  -  харта
chartizmus  -  хартізм
chat  -  чет
chata  -  хата
chatár  -  хатарь
chatáriť  -  хатарити
chátrať  -  упадати
chatrč  -  будя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.