Русиньскый словничок (тестовый режім)ctižiadosť  -  амбіції
ctižiadosť  -  амбіціозность
ctižiadostivý  -  амбіціозный
cucať  -  ціцькати
čuch  -  нюх
čučo  -  чучо
čučoriedka  -  яфыра
čudáčisko  -  чудачиско
čudáctvo  -  чудацтво
čudák  -  чудак
čudný  -  чудесный
čudný  -  чудный
čudovanie  -  чудованя
čudovať sa  -  чудовати ся
cudzí  -  чуджій
cudzí štátny príslušník  -  чуджінець
cudzina  -  чуджіна
cudzinec  -  чуджінець
cudzokrajný  -  чуджокрайнїй
cudzopasiť  -  паразітовати
cudzopasník  -  паразіт
cukor  -  цукерь
cukrár  -  цукрарь
cukráreň  -  цукрарня
cukrárenský  -  цукрареньскый
cukrený  -  цукреный
cukrík  -  цукерлик
cukriť  -  цукрити
cukrovar  -  цукрёварня
cukrovar  -  цукровар
cukrovarníctvo  -  цукроварництво
cukrovať  -  цукровати
cukrovinka  -  цукерлик
cukrovinka  -  цукерник
cukrovka  -  цукровка
cukrový  -  цукрёвый
čulo  -  бодро
čulo  -  жыво
čulý  -  бодрый
čulý  -  чулый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.