Русиньскый словничок (тестовый режім)deliť  -  дїлити
deliť  -  талёвати
deliť (do skupín, kategórií)  -  лучіти (дїлити)
deliť (kúskovať)  -  кавальцёвати
deliteľ  -  дїлитель
delo  -  депо
delostrelecký  -  дїлострїлецькый
deložácia  -  деложація
deložovať  -  деложовати
delta  -  делта
deltovitý  -  делтовый
demagóg  -  демаґоґ
demagógia  -  демаґоґія
demagogický  -  демаґоґічный
demarkácia  -  демаркація
demarkačný  -  демаркачный
demaskovať  -  демасковати
demencia  -  деменція
dementi  -  дементі
dementný  -  дементный
dementovať  -  дементовати
Demeter  -  Димитрій
demilitarizácia  -  демілітарізація
demilitarizačný  -  демілітарізачный
demilitarizovať  -  демілітарізовати
demisia  -  демісія
demižón  -  деміжон
demobilizácia  -  демобілізація
demobilizačný  -  демобілізачный
demobilizovať  -  демобілізовати
demografia  -  демоґрафія
demografický  -  демоґрафічный
demokracia  -  демокрація
demokrat  -  демократ
demokratický  -  демократічный
demokratizácia  -  демократізація
demokratizačný  -  демократізачный
demokratizmus  -  демократізм
demokratizovať  -  демократізовати
demolácia  -  буряня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.