Русиньскый словничок (тестовый режім)diferencovať  -  діференцовати
diferencovať  -  оддрізняти
diferencovať  -  одрізнити
diftéria  -  діфтерія
diftong  -  діфтонґ
difúzia  -  діфузія
digestor  -  діґестор
digitálny  -  діґіталный
digresia  -  діґресія
dikcia  -  дікція
dikobraz  -  дікобраз
diktafón  -  діктафон
diktát  -  діктат
diktátor  -  діктатор
diktátorský  -  діктаторьскый
diktátorstvo  -  діктаторство
diktatúra  -  діктатура
diktor  -  діктор
diktorský  -  дікторьскый
diktovať  -  діктовати
dilema  -  ділема
dilema  -  тяжке вырїшованя
díler  -  ділер
diletant  -  ділетант
diletantstvo  -  ділетантство
dilino  -  діліно
dimenzia  -  дімензія
dimenzionálny  -  дімензіоналный
dimenzovať  -  дімензовати
dimorfizmus  -  діморфізм
dimorfný  -  діморфный
Dina  -  Діна
dinár  -  дінарь
dingo  -  дінґо
Dino  -  Діно
dinosaurus  -  діносавр
dióda  -  діода
diolén  -  діолен
Dionýz  -  Діоніз
dioptria  -  діоптрія


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.