Русиньскый словничок (тестовый режім)dobrozdanie  -  атестація
dobrú chuť  -  най вам смакує
dobručký  -  добренькый
dobručký  -  добрицькый
dobrý  -  добрый
dobrý  -  файный
dobrý (priaznivý)  -  прязный
dobudiť  -  добудити
dobudovanie  -  добудованя
dobudovať  -  добудовати
dobýjať  -  добивати
dobyť  -  покорити
dobytčí preukaz  -  редія
dobytie  -  добытя
dobytok  -  худоба
dobyvačný  -  добивачный
dobývať  -  добывати
dobyvateľ  -  покоритель
dočahovať  -  діставати (на дашто)
dočasne  -  провізорно
dočasne  -  хвілёво
dočasný  -  дочасный
dočasný  -  провізорный
dočasný  -  хвілёвый
dočasu  -  дочасу
docedený  -  доцїдженый
docediť  -  доцїдити
doceďovať  -  доцїджовати
docenený  -  доцїненый
doceniť  -  доцїнити
doceňovať  -  доцїнёвати
docent  -  доцент
docentský  -  доцентьскый
docentúra  -  доцентура
dočerta  -  дочорта
dočerta  -  панабека
dočervena  -  дочервена
dočesať  -  дочесати
dochádzajúci  -  доходжаючій
dochádzať  -  доходити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.