Русиньскый словничок (тестовый режім)dopočítať  -  дораховати
dopočuť  -  дочути
dopočuť sa  -  дочути ся
dopočúvať  -  дослухати
dopolovičky  -  дополовины
dopoludňajší  -  дополуднїй
dopoludnia  -  дообіду
dopoludnie  -  дополїдне
dopoludnie  -  дополудне
dopoly  -  дополы
dopomôcť  -  допомочі
doporučenie  -  пораїня
doposiaľ  -  дотеперь
doposúvať gúľaním  -  докарбуляти
dopoužívať  -  допоужывати
dopoužívať  -  дохосновати
dopovať  -  доповати
dopovedaný  -  доповідженый
dopovedať  -  доповісти
dopracovať  -  допрацовати
dopracovať  -  доробити
doprať  -  допрати
doprať  -  дорайбати
doprava  -  транспорт
dopravený  -  дошыкованый
dopravený  -  транспортованый
dopraviť  -  дошыковати
dopraviť  -  транспортовати
dopravné  -  транспортне
dopravník  -  транспортер
dopravný  -  транспортный
dopravovať  -  доправлёвати
dopravovať  -  ліфровати
dopravovať  -  шыковати
dopredaj  -  допродай
dopredu  -  вперед
dopredu  -  допереду
dopretý  -  допертый
doprevadiť  -  допроводити
doprevádzaný  -  допроваджаный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.