Русиньскый словничок (тестовый режім)doprať  -  допрати
doprať  -  дорайбати
doprava  -  транспорт
dopravený  -  дошыкованый
dopravený  -  транспортованый
dopraviť  -  дошыковати
dopraviť  -  транспортовати
dopravné  -  транспортне
dopravník  -  транспортер
dopravný  -  транспортный
dopravovať  -  доправлёвати
dopravovať  -  ліфровати
dopravovať  -  шыковати
dopredaj  -  допродай
dopredu  -  вперед
dopredu  -  допереду
dopretý  -  допертый
doprevadiť  -  допроводити
doprevádzaný  -  допроваджаный
doprevádzaný  -  проводженый
doprevádzať  -  допроваджати
doprevádzať  -  допроводжовати
doprevádzať  -  проводити
dopriadať  -  допрядати
dopriadený  -  допрядженый
doprianý  -  дожыченый
dopriasť  -  допрясти
dopriať  -  дожычіти
doprieť  -  доперти
dopripraviť  -  доготовити
doprosiť  -  допросити
doprosovať  -  допрошовати
doprosta  -  допроста
doprovod  -  допровод
dopukaný  -  допуканый
dopukať  -  допукати
dopúšťať  -  допущати
dopúšťať (dovoľovať)  -  дозволяти
dopustenie  -  допущіня
dopustený  -  допущеный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.