Русиньскый словничок (тестовый режім)háveď  -  бранджа
háveď  -  зволоч
haviar  -  баник
havkač  -  гавкач
havkanie  -  гавканя
havkať  -  гавкати
havknúť  -  гавкнути
havo  -  гаво
havran  -  гавран
havran  -  гайворон
hazard  -  газард
hazard  -  лютрія
hazardovanie  -  газардованя
hazardovať  -  газардовати
hebrejský  -  єврейскый
hegať  -  дырґати
hegať  -  набивати
hegeliánstvo  -  геґеліанство
hegemón  -  геґемон
hegemónia  -  геґемонія
hegnúť  -  дырґнути (рупснути)
hegnúť  -  рупнути
hegnúť  -  рупснути
hej, haló (ozvanie sa na volanie svojej osoby)  -  гов
hektár  -  гектар
hektický  -  гектічній
hektoliter  -  гектолітер
Helcmanovčan  -  Гелцманівчан
Helcmanovce  -  Гелцманівцї
Helcmanovce  -  Село (Гелцманівцї)
helcmanovský  -  гелцманівскый
Helena  -  Гелена
helénsky  -  геленьскый
heligón  -  геліґон
heligónka  -  геліґонка
helikoptéra  -  гелікоптера
heliocentrizmus  -  геліоцентрізм
heliometer  -  геліометер
helioskop  -  геліоскоп
hélium  -  гелій


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.