Русиньскый словничок (тестовый режім)hasiť  -  гасити
hasiť  -  угашати
hašlerka  -  гашлерка
hašlerka  -  дуячій цукерник
hasnúť  -  гаснути
hašteriť sa  -  вадити ся (спрїчкати ся)
hašteriť sa  -  спрїчкати ся
hašterivá žena  -  языкуля
hašterivý  -  языкатый
hať  -  гать
hať  -  заткальніця
hatenie  -  заткаваня
hatený  -  гаченый
hatený  -  заткаваный
hatiť  -  гатити
hatiť  -  заткавати
Havaj  -  Гавай
havajský  -  гавайскый
Havana  -  Гавана
havanský  -  гаваньскый
havária  -  гаварія
havarovať  -  гаваровати
háveď  -  бранджа
háveď  -  зволоч
haviar  -  баник
havkač  -  гавкач
havkanie  -  гавканя
havkať  -  гавкати
havknúť  -  гавкнути
havo  -  гаво
havran  -  гавран
havran  -  гайворон
hazard  -  газард
hazard  -  лютрія
hazardovanie  -  газардованя
hazardovať  -  газардовати
hebrejský  -  єврейскый
hegať  -  дырґати
hegať  -  набивати
hegeliánstvo  -  геґеліанство


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.