Русиньскый словничок (тестовый режім)ilustrácia  -  ілустрація
ilustračný  -  ілустрачный
ilustratívny  -  ілустратівный
ilustrátor  -  ілустратор
ilustrovaný  -  ілустрованый
ilustrovať  -  ілустровати
ilúzia  -  ілузія
iluzionista  -  ілузіоніста
iluzionizmus  -  ілузіонізм
iluzórny  -  ілузорный
im  -  їм
imaginácia  -  імаґінація
imaginárny  -  імаґінарный
imatrikulácia  -  іматрікулація
imatrikulačný  -  іматрікулачный
imatrikulovať  -  іматрікуловати
imbecil  -  імбеціл
imbecilnosť  -  імбецілность
imejl  -  імейл
imelo  -  імело
imidž  -  імідж
imigrácia  -  іміґрація
imigrácia  -  пришляцтво (іміґрація)
imigrant  -  іміґрант
imigrant  -  пришляк (іміґрант)
imigrantský  -  іміґрантьскый
imigrantský  -  пришляцькый (іміґрантьскый)
imitácia  -  імітація
imitátor  -  імітатор
imitovať  -  імітовати
imitovať  -  наподобнёвати (імітовати)
imobilný  -  імобілный
imperatív  -  імператів
imperatívny  -  імператівный
imperátor  -  імператор
imperátorka  -  імператорка
imperfekt  -  імперфект
imperiál  -  імперіал
imperialista  -  імперіаліста
imperializmus  -  імперіалізм


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.