Русиньскый словничок (тестовый режім)javorové drevo  -  бракленина
javorový  -  бракленовый
javorový  -  яворовый
javorový les  -  яворина
jazdec  -  драґонїр
jazdiť  -  райтовати
jazero  -  озеро
jazva  -  близна
jazva  -  рубець
jazva  -  шрам
jazvec  -  борсук
jazvec (Ursus meles)  -  борсук (Ursus meles)
jazvečí  -  борсучій
jazvečík  -  язвечік
jazvecový  -  борсуковый
jazvovitý  -  пошрамованый
jazýček  -  язычок
jazyčie  -  язычие
jazyčisko  -  язычиско
jazyčnatý  -  язычнатый
jazyčnica  -  языкуля
jazyčnica  -  язычніця
jazyčník  -  язычник
jazyčný  -  язычный
jazyk  -  бісїда
jazyk  -  язык
jazyk ostrý ako meč  -  язык як бритва
jazykatý  -  языкатый
jazykoveda  -  лінґвістіка
jazykoveda  -  языкознавство
jazykovedec  -  языкознавець
jazykový  -  языковый
jazykoznalec  -  языкознавець
jazykoznalec  -  языкознатель
jazykoznalecký  -  лінґвістічный
jazykoznalecký  -  языкознательскый
jazykoznalectvo  -  лінґвістіка
jazykoznalectvo  -  языкознательство
je  -  є
je  -  єсть


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.