Русиньскый словничок (тестовый режім)kritizovaný  -  браный на зубы
kritizovať  -  брати на зубы
kritizovať  -  ґанчовати
kritizovať  -  крітізовати
kritizovať  -  крітіковати
krívajúc  -  шкынтавчі
krívajúci  -  шкынтавчій
krivák  -  кривак
Krivany  -  Кривяны
krivastý  -  кривулястый
krívať  -  кривати
krívať  -  кульгати
krívať  -  надыбовати
krívať  -  падати на (лїву, праву) ногу
krívať  -  шкутылгяти
krívať  -  шкынтати
krivda  -  кривда
krivda  -  несправедливость
krivdiť  -  кривдити
krivé drevo  -  кривулець
krivený  -  кривеный
krivený  -  кривленый
kriviť  -  выкривляти
kriviť  -  кривити
kriviť  -  скривляти
krivka  -  кривулька
krivo  -  криво
krivo  -  покручено (криво)
krivolaký  -  комплікованый (кривулястый)
krivolaký  -  кривулястый
krivoprísaha  -  кривоприсяга
krivoprísažný  -  кривоприсяжный
krivosť  -  кривина
krivuľa  -  кривуля
krivuľka  -  кривулька
krivý  -  кривый
krivý  -  покрученый (кривый)
kríž  -  хрест
kríž (pri cestách, ukrižovanіе)  -  роспятя
kríza  -  кріза


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.