Русиньскый словничок (тестовый режім)líšiť sa  -  быти інакшый (одрізняти ся)
líšiť sa  -  одрізняти ся
líšiť sa  -  різнити ся
líšiť sa (názorovo)  -  росходити ся (в поглядох)
líška (Vulpes)  -  лишка (Vulpes)
líškať sa  -  лестити ся
lisovanie  -  лісованя
lisovať  -  лісовати
lisovňa  -  лісовня
list  -  лист
list  -  листок
list  -  писмо
lístie  -  листя
listina  -  грамота
listiny  -  документы
listiny  -  папіря (документы)
listnatý  -  листяный
lístoček  -  листочок
lístok  -  листок
lístok (na podujatie, dopravu)  -  тікет
listotvarý  -  листообразный
listovať  -  листовати
listovať  -  переберати
listovať  -  перегортати
listový  -  писмовый
listový (z lístia)  -  листяный
litánie  -  літанії
litánie (nárek)  -  ламентації
liter  -  літер
litera  -  літера
literárny znalec  -  літературознатель
literát  -  літерат
literát  -  літератор
literatúra  -  література
literatúrny  -  літературный
literatúroznalectvo  -  літературознательство
lítium  -  літій
Litmanová  -  Літманова
litografia  -  літоґрафія
litografický  -  літоґрафічный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.