Русиньскый словничок (тестовый режім)menejcenný tovar  -  брак (меншецїнный товар)
menejcenný tovar  -  меншецїнный товар
menenie (striedanie)  -  черяня
menený  -  міненый
menený (striedaný)  -  черяный
meniaci  -  мінячій
meniny  -  менины
meniskus  -  меніскус
meniť  -  зміняти
meniť  -  мінити
meniť  -  міняти
meniť  -  черяти
meniť (obchodne)  -  гандлёвати
meniť (striedať)  -  черяти
menlivý  -  змінный
menlivý  -  мінливый
meno  -  імя
meno  -  мено
menovanie  -  менованя
menovaný  -  менованый
menovať  -  меновати
menovateľ  -  менователь
menovec  -  єдноіменник
menovec  -  меновець
menovka  -  меновка
menovkyňa  -  меновкыня
menový  -  меновый
menševický  -  меншевіцькый
menševik  -  меншевік
menševizmus  -  меншевізм
menší  -  меншый
menší potok  -  ярок
menšie drevené korýtko  -  опалачка
menšina  -  менша часть
menšina  -  меншость
menšina  -  меншына
menšinový  -  меншыновый
menšiť  -  меншати
menšiť  -  меншыти
menšiteľ  -  меншытель


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.