Русиньскый словничок (тестовый режім)moták  -  мотовило
motanica  -  мотаніця
motanica  -  хаос
motanina  -  мотанина
motanina  -  хаос
motaný  -  мотаный
motať  -  мотати
motať sa  -  плянтати ся
motať sa  -  тягати ся (телепати ся)
motel  -  мотел
motív  -  мотів
motív  -  прічіна (мотів)
motív (básne, románu)  -  тема
motivácia  -  мотівація
motivácia  -  мотівованя
motivačný  -  мотівачный
motivovanie  -  мотівованя
motivovaný  -  мотівованый
motivovať  -  мотівовати
motívový  -  мотівовый
motivujúci  -  мотівуючій
motocykel  -  моторка
motodrom  -  мотодром
motokára  -  мотокара
motokros  -  мотокрос
motolica  -  вертячка
motor  -  мотор
motorest  -  моторест
motorický  -  моторный
motorista  -  автомобіліста
motorista  -  моторіста
motoristický  -  автомобілный
motorizácia  -  автомобілізація
motorizácia  -  моторізація
motorizačný  -  моторізачный
motorizmus  -  моторізм
motorizovaný  -  моторізованый
motorizovať  -  моторізовати
motorka  -  моторка
motorový čln  -  моторовый човен


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.