Русиньскый словничок (тестовый режім)naškrabať  -  нашкрябати
naškrobený  -  накрохмаленый
naškrobiť  -  закрохмалити
naškrobiť  -  накрохмалити
naskrz  -  наскріз
naskrz  -  наскрізь
naskučať  -  наскучати
naškvarený  -  нашквареный
naškvariť  -  нашкварити
nasladený  -  насолодженый
nasladiť  -  насолодити
naslávno  -  наславно
následkom  -  внаслїдку
následkom  -  наслїдком
následky  -  наслїдкы
následne  -  пак
následne  -  потім
následník  -  наслїдник
následný  -  наслїдный
následný  -  наступный
následok  -  наслїдок
následok  -  скуток
nasledovanie  -  наслїдованя
nasledovať  -  наслїдовати
nasledovať  -  наступовати (в часї)
nasledovať  -  слїдовати
nasledovateľ  -  наслїдователь
nasledovník  -  наслїдователь
nasledujúci  -  наслїдуючій
nasledujúci  -  наступный
nasledujúci  -  слїдуючій
naslep  -  наслїпо
našliapať (po niečom)  -  наталабати
nasliediť  -  наслїдити
nasliepkať  -  наслїпкати
naslinený  -  наслиненый
nasliniť  -  наслинити
nasliňovať  -  наслинёвати
naslúžiť  -  наслужыти
nasmeliť  -  насмілити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.