Русиньскый словничок (тестовый режім)nadprirodzený  -  надземный
nadprirodzený  -  надприродный
nadprirodzený  -  неземный
nadprodukcia  -  надпродукція
nadprodukčný  -  надпродукчный
nadprodukt  -  надпродукт
nadprogramový  -  надпроґрамовый
ňadrá  -  груди
nadrábať  -  надрабляти
nadradený  -  высшестоячій
nadradený  -  надрядженый
nadránom  -  надраном
nadrásť  -  надроснути
nadrásť  -  надрости
nadrastený  -  надроснутый
nadrať  -  надрати
nadrealista  -  надреаліста
nadrealizmus  -  надреалізм
nadreberný  -  надреберный
nadrebrový  -  надребровый
nadrezať  -  надрїзати
nadrezávať  -  надрїзовати
nadriadený  -  ведучій
nadriadený  -  высшестоячій
nadriadený  -  шеф
nadriemať  -  надримати
nadrieť  -  надерти
nadrobený (na omrvinky)  -  накыршеный
nadrobený (nadpracovaný)  -  надробленый
nadrobiť  -  надробити
nadrobno  -  дрібно
nadrobno  -  на дрібны кавалцї
nadrúbať  -  надрубати
nadrubávať  -  надрубовати
nadrývať  -  надрывати
nádrž  -  цістерна
nádrž (rezervná)  -  резервоар
nádrž (vodná)  -  водоєм
nadsácať  -  надрыляти
nadsadenie  -  перевышіня (цїны, крітерій)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.