Русиньскый словничок (тестовый режім)nahádzaný  -  наметаный
nahádzaný  -  нашмаряный
nahádzať  -  наметати
nahádzať  -  нашмаряти
nahadzovanie  -  наметованя
nahadzovanie  -  нашмарёваня
nahadzovaný  -  наметованый
nahadzovaný  -  нашмарёваный
nahadzovať  -  метати
nahadzovať  -  наметовати
nahadzovať  -  нашмарёвати
nahadzovať  -  шмаряти
naháňač  -  гонич
naháňač  -  наганяч
naháňajúci hrôzu  -  страшливый
naháňajúci hrôzu  -  страшный
naháňaný  -  наганяный
naháňať  -  гонити
naháňať  -  наганяти
nahaniť  -  наганити
nahatený  -  нагаченый
nahatiť  -  нагатити
nahavkať  -  нагавкати
náhľad  -  думка (погляд)
náhľad  -  погляд
nahľadať  -  наглядати
nahladiť  -  нагладити
nahľadnúť  -  попозерати (курто, до новинок, до хыжы)
nahľadnúť  -  посмотрити (курто, до новинок, до хыжы)
nahľadnutie  -  попозераня (курто, до новинок, до хыжы)
nahľadnutie  -  посмотрити (курто, до новинок, до хыжы)
náhľadný  -  наглядный
nahladovať  -  наголодовати
náhľady  -  нагляды
nahlas  -  голосно
nahlas  -  наголос
náhle  -  разом
náhle  -  раптом
náhle (nečakane)  -  несподївано
náhle (nečakane)  -  раптом


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.