Русиньскый словничок (тестовый режім)nahodený  -  наметеный
nahodený  -  нашмареный
nahodený  -  шмареный
nahodený (vyobliekaný)  -  выоблїканый
nahodený (vyobliekaný)  -  выпарадженый (выоблїканый)
náhodilý  -  трафунковый
nahodiť  -  шмарити
nahodiť sa (príležitosť)  -  трафити ся
nahodiť sa (vyobliekať sa)  -  выоблїкати ся
nahodiť sa (vyobliekať sa)  -  выпарадити ся (выоблїкати ся)
náhodne  -  трафунком
náhodný  -  трафунковый
náhodou  -  трафунком
náhodou (nechtiac)  -  ненароком
naholo  -  наголо
náhon  -  нагон
nahonobený  -  нагонобеный
nahonobený  -  нагонобленый
nahonobiť  -  нагонобити
nahor  -  догоры
nahorklý  -  гірковатый
nahorknúť  -  нагіркнути
náhorná plošina  -  плато
náhorný (vrchný)  -  верьхнїй
nahospodáriť  -  наґаздовати
nahospodáriť  -  нагосподарити
nahostený  -  нагощеный
nahostiť  -  нагостити
nahotoviť  -  наготовити
nahotoviť  -  нарыхтовати
nahováračka na svadbe  -  свашка
nahováranie  -  нагваряня
nahovárať  -  нагварёвати
nahovárať  -  нагваряти
nahovárať na vzburu  -  бунтовати
nahovorený  -  нагвареный
nahovorený  -  наговореный
nahovorený na niečo nekalé  -  набалаханый
nahovoriť  -  набісїдовати
nahovoriť  -  набунтовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.