Русиньскый словничок (тестовый режім)nahradzovať  -  компензовати (нагороджати)
nahradzovať  -  нагороджати
nahradzovať  -  одшкодововати (нагороджати)
nahrať  -  награти
nahratý  -  награтый
nahrávajúci  -  записуючій (награваючій)
nahrávajúci  -  награваючій
nahrávaný  -  записованый (награваный)
nahrávaný  -  награваный
nahrávať  -  записовати (награвати)
nahrávať  -  награвати
nahrávka  -  запис (награвка)
nahrávka  -  награвка
nahrbiť  -  нагорбити
náhrdelník  -  нагырделник
nahrdzavý  -  неарджавый
nahrešiť  -  нагрїшыти
nahriať  -  нагрїти
nahrievač  -  нагрївач
nahrievanie  -  нагрїваня
nahrievaný  -  нагрїваный
nahrievať  -  нагрївати
nahrkotať  -  начерькати
nahŕňaný  -  нагартаный
nahŕňať  -  нагартати
nahrnúť  -  нагорнути
nahŕnutý  -  нагорнутый
náhrobník  -  нагробник
náhrobný  -  нагробный
náhrobok  -  нагробок
náhrobok  -  памятник (помник)
náhrobok  -  помник
náhrobok  -  помничок
nahromadenie  -  нагромаджіня
nahromadiť  -  збити (згромадити)
nahromadiť  -  згромадити
nahromadiť  -  нагромадити
nahromadiť  -  назберати (згромадити)
nahromaďovať  -  громадити
nahromaďovať  -  нагромаджовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.