Русиньскый словничок (тестовый режім)naliehavo  -  вочімлїню
naliehavo  -  неодкладно
naliehavo  -  пільно
naliehavý  -  акутный
naliehavý  -  безодкладный
naliehavý  -  неодкладный
naliehavý  -  пільный
nalietaný  -  налїтаный
nalietať  -  налїтати
nalietavať  -  налїтовати
nalievanie  -  наливаня
nalievať  -  наливати
nálievka  -  наливка
naliezať  -  выявляти
naliezať  -  находити
naliezť (mravce,)  -  налїзти
nalodiť  -  наладовати
naloďovať  -  ладовати
naloďovať  -  наладововати
nalomenina  -  надлом
nalomiť  -  надломити
nalovený  -  наловленый
naloviť  -  наловити
nálož  -  налож
naložený (auto, voz)  -  наладованый
naložený (tanier, pec)  -  наложеный
naložiť (auto, voz)  -  наладовати
naložiť (na seba)  -  накласти
naložiť (oheň)  -  накласти (огень)
naložiť (tanier)  -  наложыти
naložiť nadmieru  -  обладовати
naľúbiť  -  налюбити
naluhaný  -  нациґаненый
naluhať  -  набрехати
naluhať  -  нациґанити
nalúpený  -  налупеный
nalúpený  -  налупленый
nalúpiť  -  налупити
nalúskaný  -  налусканый
nalúskať  -  налускати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.