Русиньскый словничок (тестовый режім)napnutý  -  нашпонованый
nápočet  -  обрахунок
napočítať  -  нараховати
napočítať  -  обраховати
napočudovanie  -  напочудованя
napočúvať  -  наслухати
napočúvať  -  прислухати
napodiv  -  на подив
napodobenina  -  наподобенина
napodobnenie  -  наподобенина
napodobniť  -  наподобнити
nápoj  -  напой
nápoj  -  трунок
napojený  -  напоєный
napojiť  -  напоїти
napokon  -  наконець
Napoleon  -  Наполеон
napoleonský  -  наполеоньскый
napoludnie  -  наполідне
napoly  -  напів
napoly  -  наполовину
napoly  -  наполовку
napoly  -  наполы
napomáhať  -  напомагати
napomáhať  -  помагати
napomenúť  -  выпомнути
napomenúť  -  муштровати
napomenúť  -  напомнянути
napomenúť  -  напомянути
napomenutie  -  доганяня
napomenutý  -  муштрованый
napomínanie  -  напоминаня
napomínaný  -  муштрованый
napomínať  -  выпоминати
napomínať  -  ґанчовати
napomínať  -  муштровати
napomínať  -  напоминати
nápomocný  -  напомічный
napomôcť  -  напомочі
naponáhlo  -  напонагло


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.