Русиньскый словничок (тестовый режім)nastavenie  -  наштелёваня
nastavený  -  наставленый
nastaviť  -  наставити
nastaviť  -  наштелёвати
nastavovanie  -  штелёваня
nastavovať  -  наставлёвати
nastavovať  -  штелёвати
nastekať  -  настїкати
nastenať sa  -  настукати ся
nástenka  -  настїнка
nástenný  -  настїнный
naštiepať  -  наскіпати
nastískať  -  настискати
nastískať  -  понастисковати
nastláčať  -  настискати
nastlaný  -  настеленый
nastlať  -  настелити
nastojato  -  настоячкы
nastolenie  -  настолїня
nastolený  -  настоленый
nastoliť  -  настолити
nastoľovanie  -  настолёваня
nastoľovať  -  настолёвати
naštopkať  -  наштопкати
nastopovať  -  наслїдити
nastrapkať  -  настрямбати
nastrašený  -  настрашеный
nastrašiť  -  настрашыти
nastredok  -  насередину
nastreľovať  -  настрїлёвати
nástrešník  -  настрїшник
nastriedať  -  начеряти
nastrieľať  -  настрїляти
nastrihnúť  -  настригнути
nastrihnúť  -  настричі
nastrihnutý  -  настриженый
nastrihovať  -  настриговати
nástroj  -  інштрумент
nastrúhať  -  настругати
naštudovať  -  наштудовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.