Русиньскый словничок (тестовый режім)natrieť  -  начухати
natrieť (niečo)  -  натерти
natrieť voskom  -  вывосковати
natriezvo  -  натерезво
natrpieť  -  натерпіти
natrúbiť  -  натрубіти
natruc  -  назґорт
natrúsený  -  накыршеный
natrúsiť  -  накыршыти
natuho  -  натуго
nátura  -  натура
naturálie  -  натуралії
naturalista  -  натураліста
naturalistický  -  натуралістічный
naturalizácia  -  натуралізація
naturalizačný  -  натуралізачный
naturalizmus  -  натуралізм
naturalizovaný  -  натуралізованый
naturalizovať  -  натуралізовати
naturálny  -  натуралный
naturel  -  натурел
natvoriť  -  натворити
natvrdo  -  натвердо
natýčený  -  натыченый
natýčiť  -  натычіти
naučenie  -  научіня
naučený  -  наученый
naučiť  -  навчіти
naučiť  -  научіти
náučný  -  научный
naúdený  -  наудженый
naúdiť  -  наудити
náuka  -  наука
naukladať  -  наукладати
naupratovať  -  напрятати
náušnica  -  завушніця
náušnica  -  заушніця
náušnica  -  заушнічка
náušnička  -  завушнічка
náušnička  -  заушнічка


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.