Русиньскый словничок (тестовый режім)neužitočný  -  бесхосенный
neužitočný  -  нехосенный
neúžitok  -  неужыток
neužívaný  -  неужываный
neužívať  -  невжывати
neuznanlivý  -  неузнатый
nevädza poľná (Centaurea cyanus)  -  блавать (Centaurea cyanus)
nevarený  -  невареный
nevážny  -  неважный
nevčasný  -  невчасный
nevďačnosť  -  невдяк
nevďačný  -  невдячный
nevďak  -  невдяк
nevedieť čo so sebou  -  набивати з дакым
nevedko  -  незнайко
neveľa  -  невелё
neveľký  -  невеликый
neveľmi  -  небарз
nevera  -  невіра
neveriaci  -  безвірець
neveriaci  -  безвірный
neveriaci  -  невірець
neveriaci  -  невірник
neveriaci  -  невіруючій
neverník  -  невірник
neverný  -  невірный
neveselý  -  невеселый
nevesta  -  молодіця
nevesta  -  невіста
nevestička  -  невісточка
nevestinec  -  куплерай
nevetraný  -  невітраный
nevhodné vystúpenie v spoločnosti  -  ґафа
nevhodný  -  невгодный
nevhodný (v zlom stave)  -  неваловшный
nevhodný (v zlom stave)  -  невалушный
nevhodný čin (vystúpenie)  -  ґафа
neviazaný  -  дикый
neviazaný  -  незвязаный
nevídaný  -  невидженый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.