Русиньскый словничок (тестовый режім)odlišovať sa  -  одличати ся
odlišovať sa  -  одрізняти ся
odliv  -  одлив
odlízaný  -  одлизаный
odlízať  -  одлизати
odlizovať  -  одлизовати
odlomený  -  одламаный
odlomený  -  одломеный
odlomený  -  одломленый
odlomiť  -  одламати
odlomiť  -  одломити
odlomok  -  одломок
odlov  -  одлов
odlovený  -  одловеный
odlovený  -  одловленый
odloviť  -  одловити
odložený  -  одложеный
odložiť  -  одложыти
odložiť  -  спораїти
odložiť niečo a zabudnúť na miesto odloženia  -  запотрошыти
odložný  -  одложный
odľúbiť  -  одлюбити
odlúčenie  -  одлучіня
odlúčený  -  одлученый
odlúčiť  -  одлучіти
odlučovač  -  одлучовач
odľud  -  незлюдный
odľud  -  одлюд
odluka  -  одлука
odlúpený  -  одлупеный
odlúpený  -  одлупленый
odlúpiť  -  одлупити
odlupovať  -  одлуплёвати
odmáhať  -  одмагати
odmäk  -  одмняк
odmäk  -  одмяк
odmakať (odpracovať)  -  одмакати
odmäknúť  -  одмнякнути
odmäknúť  -  одмякнути
odmäkovať  -  одмякати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.