Русиньскый словничок (тестовый режім)odpisovať  -  амортізовати
odpisovať  -  одписовати
odpiť  -  одпити
odpitý  -  одпитый
odplácať  -  одплачати
odplata  -  одплата
odplatený  -  одплаченый
odplatiť  -  одплатити
odplávať  -  одплавати
odplaviť  -  одплавити
odplavovať  -  одплавлёвати
odplaziť  -  одплазити
odplieť  -  одполоти
odpľúvať  -  одплювати
odpľúvať  -  одхаркати
odpľuvávať  -  обхарковати
odpľuvnúť  -  одхаркнути
odpočet  -  одрахованя
odpochodovať  -  одпоходовати
odpočinok  -  одпочінок
odpočinúť  -  выпочінути
odpočinúť  -  выпочіти
odpočinúť  -  одпочінути
odpočinúť  -  спочіти
odpočinutie  -  одпочінутя
odpočinutý  -  выгеверованый
odpočinutý  -  выпочінутый
odpočítanie  -  одрахованя
odpočítať  -  одраховати
odpočívadlo  -  одпочівадло
odpočívareň  -  одпочіварня
odpočívať  -  одпочівати
odpočúvaný  -  одслуханый
odpočúvať  -  одслухати
odpojenie  -  одпоїня
odpojený  -  одпоєный
odpojiť  -  одпоїти
odpolitizovať  -  одполітізовати
odpoly  -  одполы
odpomôcť  -  одпомочі


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.