Русиньскый словничок (тестовый режім)odpracovaný  -  одпрацованый
odpracovaný  -  одробеный
odpradávna  -  одпрадавна
odprasená  -  опоросена
odprášiť  -  одпорошыти
odpráskať  -  одпраскати
odprásknuť  -  одпраскнути
odpraskovať  -  одпрасковати
odpratať  -  одпрятати
odpratať  -  спораїти
odpratávať  -  одпрятовати
odpravený  -  одправеный
odpravený  -  одправленый
odpraviť  -  одправити
odpraviteľ  -  одправитель
odpravovať  -  одправляти
odpredaj  -  одпродай
odpredať  -  одпродати
odpredávať  -  одпродавати
odprevadiť  -  выпровадити
odprevadiť  -  одпровадити
odprevadiť  -  спровадити
odprevádzať  -  одпроваджовати
odprisahať  -  заверати ся
odprisahať  -  одприсїгати
odprisahnutý  -  одприсягнути
odprosenie  -  одпрошіня
odprosený  -  одпрошеный
odprosiť  -  одпросити
odprosovať  -  одпрошовати
odpružiť  -  одперовати
odpúchať  -  одпухати
odpuchnúť  -  одпухнути
odpudený  -  одпудженый
odpudiť  -  одпудити
odpudivý  -  одпудливый
odpudzovanie  -  одпуджованя
odpudzovať  -  одпуджовати
odpudzujúci  -  одпуджуючій
odpudzujúci  -  шкамравый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.