Русиньскый словничок (тестовый режім)odštartovať  -  одштартовати
odstáť  -  одстояти
odstať sa  -  одстати ся
odštátnený  -  одштатненый
odštátniť  -  одштатнити
odstávanie  -  одставаня
odstávať  -  одставати
odstavať  -  одставляти
odstávať  -  одстоёвати
odstaviť  -  одставити
odšťebovať  -  одщебетати
odstenať  -  одстукати
odštepiť  -  одщіпити
odštiepený  -  одщіпеный
odštiepený  -  одщіпленый
odštipnúť  -  одщіпнути
odštipovať  -  одщіпляти
odštipovať  -  одщіповати
odstránený  -  одстраненый
odstrániť  -  вылучіти
odstrániť  -  одстранити
odstraňovať  -  одстранёвати
odstrašenie  -  знеохочіня
odstrašený  -  одстрашеный
odstrašiť  -  знеохотити
odstrašiť  -  одстрашыти
odstrašovať  -  одстрашовати
odstrašujúci  -  одстрашуючій
odstrčiť  -  дрылити
odstrel  -  одстрїл
odstrelený  -  одстрїленый
odstreliť  -  одстрїлити
odstreľovať  -  одстрїлёвати
odstrihaný  -  одстриженый
odstrihať  -  одстригати
odstrihať  -  одстричі
odstrihnúť  -  одстригнути
odstrihnúť  -  одстричі
odstrúhať  -  одстругати
odstup  -  одступ


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.