Русиньскый словничок (тестовый режім)odtiecť  -  одтечі
odtienený  -  одтїненый
odtieniť  -  одтїнити
odtienok  -  одтїнок
odtínaný  -  одтинаный
odtínať  -  одтинати
odtínať  -  одтїняти
odtláčať  -  одтисковати
odtlačiť  -  одтиснути
odtlačok  -  одтиск
odtočiť (okrúhly predmet)  -  одкачати
odtoho  -  одтого
odtok  -  одток
odtrepať  -  одтрепати
odtŕhaný  -  урываный
odtrhať  -  одторгати
odtŕhať  -  урывати
odtrhnúť  -  одорвати
odtrhnúť  -  одторгнути
odtrhnúť  -  урвати
odtrhnúť sa  -  одорвати ся
odtrhnutie sa  -  одорваня ся
odtrhnutý  -  одорваный
odtrhnutý  -  одторгнутый
odtrhnutý  -  урватый
odtrpieť  -  одтерпіти
odtrúbený  -  одтрубеный
odtrúbený  -  одтрубленый
odtrúbiť  -  одтрубіти
odtučnený  -  одтучненый
odtučniť  -  одтучнити
odtučňovať  -  одтучнёвати
odúčať  -  одучати
odučený  -  одученый
odučiť  -  одучіти
odumierať  -  одмерати
odumierať  -  одумерати
odumretý  -  одумертый
odumrieť  -  одумерти
odurený  -  одуреный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.