Русиньскый словничок (тестовый режім)pôrodná asistentka  -  бабічка
pôrodná baba  -  гебама
pôrodný  -  породный
poroskladaný  -  пороскладаный
poroskladať  -  пороскладати
porota  -  порота
pórovitý  -  поровитый
porovnanie  -  порівнаня
porovnať  -  порівнати
porovnávanie  -  порівнованя
porovnávať  -  порівновати
porovnávať  -  рівнати
porozbaľovať  -  порозбалёвати
porozbehávať  -  порозбіговати
porozberať  -  порозберати
porozbiehať  -  порозбігати
porozbíjať  -  порозбивати
porozbívaný  -  порозбиваный
porozbrdievať  -  порозгамовлёвати
porozbuchovať  -  порозбуховати
porozbúravať  -  порозбурёвати
porozčerpávať  -  поросчерьповати
porozčesávať  -  поросчесовати
porozchádzať  -  поросхаджати
porozchádzať  -  поросходити
porozchádzavať  -  поросходжовати
porozchyľovať  -  поросхылёвати
porozchytávať  -  поросхоплёвати
porozčisťovať  -  поросчіщовати
porozdávať  -  пороздавати
porozdávavať  -  пороздавлёвати
porozdeľovať  -  пороздїлёвати
porozdierať  -  пороздерати
porozdrážďovať  -  пороздражджовати
porozdrobňovať  -  пороздрібнёвати
porozdúvať  -  пороздувати
porozdýchavať  -  пороздыховати
porozfarbovať  -  поросфарблёвати
porozfukovať  -  пороздувати
porozhačkovávať  -  порозгачковлёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.