Русиньскый словничок (тестовый режім)podržať  -  потримати
podržiavať  -  потримовати
podsácať  -  піддрылёвати
podsada  -  підсада
podsadať  -  підсїдати
podsadiť  -  підсадити
podsadnúť  -  підсїсти
podsadzovať  -  підсаджовати
podschnúť  -  підсохнути
podsekať  -  підсїкати
podsekať  -  підсїчі
podsekcia  -  підсекція
podseknúť  -  підсїчі
podsievať  -  підсївати
podsilený  -  підкрїпленый
podsiliť  -  підсилити
podsilniť  -  підкріпити
podsiľovať  -  підсилёвати
podšiť  -  підшыти
podšitý  -  футрованый
podšívať  -  підшывати
podšívať  -  футровати
podšívka  -  підшывка
podšívka  -  футро
podskakovať  -  підскаковати
podskočiť  -  підскочіти
podškriabanie  -  драпина
podskupina  -  підґрупа
podsluchovať  -  підслуховати
podsmievať  -  підсмівати
podšmykávať  -  підшмыковати
podšmyknúť  -  підшмыкнути
podsnežný  -  підснїжный
podsoliť  -  підсолити
podsoľovať  -  підсолёвати
podsosnový  -  підсосновый
podsotiť  -  піддрылити
podspevovať  -  підспівовати
podspievať  -  підспівати
podstata  -  база


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.