Русиньскый словничок (тестовый режім)polovica  -  пів
polovica  -  половина
polovica  -  половка
polovičatý  -  так на половину
polovička  -  половина
polovička  -  половка
poľovnícky  -  полёвницькый
poľovnícky  -  яґерьскый
poľovník  -  вадас
poľovník  -  полёвник
poľovník  -  яґер
položartom  -  напівжартом
polozaspatý  -  напівзаспатый
polozatvorený  -  напівзаперты
položený  -  положеный
polozhasnutý  -  напівзгаснутый
polozhnitý  -  напівзгнитый
položiť  -  положыти
polozničený  -  напівзниченый
položobrácky  -  напівжобрацькый
položobrák  -  напівжобрак
polporcia  -  півпорція
polrok  -  піврік
Poľsko  -  Польща
Poľsko (Halič)  -  Ґаліція
poľský  -  польскый
polslova  -  півслова
polstoročie  -  півстороча
polstránka  -  півсторінка
polsveta  -  півсвіта
poltón  -  півтон
poltopánka  -  півтопанка
poltretia  -  півтретя
poľúbiť  -  полюбити
poludnie  -  полїдне
poludník  -  полуденник
poľudštiť  -  полюдщіти
poľudšťovať  -  полюдщовати
poľutovanie  -  каянка
poľutovanie  -  побанованя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.